Advokátní kancelář Mgr. Karin Poncza Hadwigerová

Vítám Vás,

jsem advokátka zapsaná v seznamu advokátu vedeným Českou advokátní komorou pod ev. č. 12534.

Sídlo mé advokátní kanceláře je v Havířově-Městě na ulici Příčné č.p. 327/1.

Po ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2004 jsem působila jako advokátní koncipient v renomované advokátní kanceláři v Havířově. Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek v roce 2009 jsem v této kanceláři rovněž působila jako zaměstnaný advokát. V roce 2016 jsem pak zahájila samostatnou advokátní praxi.

Svým klientům poskytuji právní služby a poradenství ve všech oblastech práva, zejména pak v oblasti práva rodinného, občanského, obchodního, pracovního, správního a práva trestního.

V rámci své praxe jsem svým klientům schopna zajistit i odborné služby notáře, soudních znalců, daňového poradce či exekutora.

Advokát Havířov