Ceník

Ceny za poskytované právní služby jsou smluvní, jejich výše je stanovena v každém konkrétním případě individuálně a to zejména s přihlédnutím ke složitosti, časové náročnosti a dalším okolnostem projednávané věci v souladu s advokátním tarifem.

V případě, že je právní služba poskytována mimo sídlo kanceláře (Havířov) , může být po domluvě k ceně právní služby připočítáno jízdné a náhrady za ztrátu času dle platných právních předpisů. O ceně za právní službu je klient informován předem.

Ceny za konkrétní právní služby jsou vždy stanoveny s ohledem na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Právník v Havířově